BekendmakingVerleende APV vergunning werkzaamheden kabels en leidingen

Ouderzorg

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

Locatie: Laan van Berendrecht 11a

Datum besluit: 28 mei 2014

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Laan van Berendrecht 11a  Leiderdorp Nederland