BekendmakingVerleende APV vergunning werkzaamheden kabels en leidingen

Voorhof

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

Locatie: t.h.v. Waterbieskreek 2

Datum besluit: 11 februari 2015

Bezwaar t/m: 26 maart 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Waterbieskreek 2  Leiderdorp Nederland