BekendmakingVerleende APV vergunning werkzaamheden kabels en leidingen

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

Locatie: t.h.v. Jaap ter Haarsingel

Datum besluit: 18 februari 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Jaap ter Haarsingel   Leiderdorp Nederland