BekendmakingVerleende APV vergunning werkzaamheden kabels en leidingen

Buitenhof

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Meerburglaan 20
Datum besluit: 31 oktober 2017

Vogelwijk

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Gansstraat
Datum besluit: 31 oktober 2017

Oranjewijk

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Frederik Hendriklaan 4
Datum besluit: 31 oktober 2017

Elisabethhof

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum besluit: 31 oktober 2017

Winkelhof

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Heinsiuslaan 14
Datum besluit: 31 oktober 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 9 november 2017 tot 21 december 2017, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie