BekendmakingVerleende APV vergunning werkzaamheden kabels/leidingen

Voorhof
Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie : nabij Marjoleintuin 56
Datum besluit : 20 februari 2018

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Marjoleintuin 56  Leiderdorp Nederland