BekendmakingVerleende APV vergunning werkzaamheden kabels/leidingen Hoogmadeseweg

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Hoogmadeseweg 32
Datum besluit: 11 juli 2017

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoogmadeseweg 32  Leiderdorp Nederland