BekendmakingVerleende APV vergunning werkzaamheden kabels/leidingen Meubelplein

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Meubelplein 6
Datum besluit: 11 juli 2017

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Meubelplein  6  Leiderdorp Nederland