BekendmakingVerleende APV vergunning werkzaamheden kabels/leidingen Roerdompstraat

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Roerdompstraat 2
Datum besluit: 11 juli 2017

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Roerdompstraat 2  Leiderdorp Nederland