BekendmakingVerleende APV vergunning werkzaamheden Meerburglaan

Wijk Buitenhof

 

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen nabij de Meerburglaan te Leiderdorp

Locatie                      :           nabij Meerburglaan

Datum besluit                      :3 juli 2012

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Meerburglaan   Leiderdorp Nederland