BekendmakingVerleende APV vergunning werkzaamheden Persant Snoepweg

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen nabij de Persant Snoepweg te Leiderdorp

Locatie                      :           nabij Persant Snoepweg

Datum besluit                      :4 juli 2012

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg    Nederland