BekendmakingVerleende APV vergunningen kabels en leidingen Patrimoniumpark

Uitvoeren van kabels-  en/of leidingen

Locatie: nabij Patrimoniumpark 7

Datum besluit: 12 september 2012

Bezwaar t/m 25 oktober 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Patrimoniumpark 7  Leiderdorp Nederland