BekendmakingVerleende APV vergunningen uitvoeren werkzaamheden kabels/leidingen

Elisabethhof

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Elisabethhof 3
Datum besluit: 8 november 2017

Achthoven

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Achthovenerweg 17f
Datum besluit: 8 november 2017

Voorhof

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Wederikkreek 26
Datum besluit: 8 november 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 16 november 2017 tot 28 december 2017, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie