BekendmakingVerleende APV vergunningen verlenging standplaatsvergunning

Winkelhof

Verlenging van de standplaatsvergunning voor 2017 voor de verkoop van kaas en zuivelproducten op vrijdag en zaterdag
Locatie: Statendaalder
Datum besluit: 15 december 2016

Verlenging van de standplaatsvergunning voor januari 2017 voor het aanbieden van de diensten van Zorg en Zekerheid op donderdag
Locatie: Statendaalder
Datum besluit: 15 december 2016

Verlenging van de standplaatsvergunning voor 2017 voor de verkoop van aardappelen, groenten en fruit op zaterdag
Locatie: Statendaalder
Datum besluit: 15 december 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 22 december 2016 tot en met 2 februari 2017 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland