BekendmakingVerleende APV vergunningen week 12 (2019)

Elisabethhof

WOOON Lentemarkt op zaterdag 20 april 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie                                                : binnenplein WOOON
Datum besluit                                  : 13 maart 2019

Achthoven

Onderhoudswerkzaamheden aan de Doesmolenbrug; aanleg van een parkeerterrein, trap, kabels en hemelwaterafvoer
Locatie                                                : Doesmolenbrug
Datum besluit                                  : 14 maart 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie