BekendmakingVerleende APV vergunningen week 2 (2020)

Heel Leiderdorp
Ventvergunning voor de verkoop van stroopwafels voor Stichting Scouting Leiderdorp op 8 februari 2020
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 30 december 2019

Kerkwijk
Standplaatsvergunning voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit op alle zaterdagen in 2020
Locatie: Willem-Alexanderlaan 15
Datum besluit: 30 december 2019

Ontheffing geluid voor het monoliet afwerken van de betonvloer op donderdag 9 januari en vrijdag 10 januari 2020
Locatie: Amaliaplein 38
Datum besluit: 30 december 2019

Ouderzorg
Standplaatsvergunning voor de verkoop van vis op alle woensdagen en zaterdagen in 2020
Locatie: Van Diepeningenlaan
Datum besluit: 30 december 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie