BekendmakingVerleende APV vergunningen week 4 (2020)

Bloemerd
Organiseren van de jaarlijkse Koningskermis van 22 april 2020 tot en met 27 april 2020
Locatie: parkeerterrein sportpark De Bloemerd
Datum besluit: 16 januari 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie