BekendmakingVerleende APV vergunningen week 51

Heel Leiderdorp
Een ventvergunning voor de verkoop van Italiaans schepijs in 2020
Locatie : heel leiderdorp
Datum besluit : 9 december 2019

Baanderij
Voor het verkopen van consumentenvuurwerk op 28, 30 en 31 december 2019
Locatie : Draadbaan 26
Datum besluit : 11 december 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie