BekendmakingVerleende APV vergunningen week 5 (2020)

Verleend

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van 10 driehoekreclameborden voor een campagne autodelen GOED in de periode van 10 februari tot en met 23 februari 2020.
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 23 januari 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

 

Informatie