BekendmakingVerleende APV vergunningen week 7 (2019)

Bloemerd

Evenementenvergunning voor de jaarlijkse Kermis in de periode van 24 tot en met 28 april 2019
Locatie: parkeerplaats De Bloemerd
Datum besluit:4 februari 2019
Heel Leiderdorp

Driehoeks reclameborden voor een tentoonstelling bij Museum Volkenkunde
in de periode van 22 april tot en met 6 mei 2019
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 5 februari 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie