BekendmakingVerleende APV vergunningen week 8 (2019)

Heel Leiderdorp

Driehoeks reclameborden voor een nieuwbouwproject in Leiden in de periode van 11 maart tot en met 25 maart 2019
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 7 februari 2019

Driehoeks reclameborden voor de Provinciale Statenverkiezing voor de Leidse Regio van het CDA in de periode van 8 maart ten met 23 maart 2019
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 11 februari 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt het bezwaarschrift aan College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie