BekendmakingVerleende APV vergunningen werkzaamheden kabels

Oranjewijk

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: nabij Frederik Hendriklaan 118
Datum besluit: 17 januari 2017

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: nabij Hoofdstraat 161
Datum besluit: 17 januari 2017

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Achthovenerweg nabij 17b
Datum besluit: 17 januari 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 26 januari 2017 tot 9 maart 2017, tenzij anders vermeld.

Wilt u de aangevraagde/verleende vergunningen inzien? Dan kunt u een afspraak maken via www.leiderdorp.nl, kies voor de button 'afspraak maken'.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg 17b  Leiderdorp Nederland en op Hoofdstraat 161  Leiderdorp Nederland en op Frederik Hendriklaan 118  Leiderdorp Nederland