BekendmakingVerleende bouw- en sloopvergunningen week 52

Hoogmadeseweg 60b: plaatsen kunstwerk op de begraafplaats; Achthovenerweg 14a: plaatsen dakkapel achterdakvlak; Zwaanstraat 1: plaatsen dakkapel voordakvlak.
De vergunningen zijn verzonden op 23 december 2009. Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht - tot 4 februari 2010, bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast - op grond van artikel 8:81 van de algemene wet bestuursrecht - een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp