Bekendmakingverleende bouwvergunning dakkapel Mauritssingel

 
Verleende bouw- en sloopvergunningen per 24 november 2009
Mauritssingel 51: plaatsen dakkapel  voordakvlak.
De vergunning is verzonden op 25 november 2009.Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht - tot 7 januari  2010,  bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast - op grond van artikel 8:81 van de algemene wet bestuursrecht - een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp