Bekendmakingverleende bouwvergunning Ericalaan en Hoofdstraat

 Verleende bouw- en sloopvergunning per 15 september 2009
 Ericalaan en Hoofdstraat: plaatsen bouwketen, loods, hek, parkeervoorzieningen.
De vergunning is verzonden op 16 september 2009.Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht - tot 22 oktober 2009,  bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast - op grond van artikel 8:81 van de algemene wet bestuursrecht - een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp