BekendmakingVerleende bouwvergunning Hoogmadeseweg 70

Verleende bouwvergunning met ontheffing of projectbesluit per 5 oktober 2010

Hoogmadeseweg 70: plaatsen  bijgebouw (stalen container).

 De vergunning is verzonden op 6 oktober 2010.

Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Wat niet mag ontbreken is een naam, adres en de datum. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunt u daarnaast op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.

 

 

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoogmadeseweg 70  Leiderdorp Nederland