BekendmakingVerleende bouwvergunning oprichten schoolgebouw "Brede School Oude Dorp" Kastanjelaan 6

Verleende bouwvergunning

Kerkwijk

Het oprichten van een schoolgebouw “BSOD”

Locatie                        :           Kastanjelaan 6

Datum besluit             :           26-4-2011

De vergunning is verzonden op:  27-4-2011

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen met betrekking tot het genomen besluit. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Wat niet mag ontbreken is een naam, adres en de datum. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunt u daarnaast op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kastanjelaan 6  Leiderdorp Nederland