BekendmakingVerleende bouwvergunning per 04 augustus 2009

Bloemendaalselaan 64: plaatsen dakkapel voordakvlak.
Boekweitkamp 15: plaatsen dakkapel voordakvlak.
De vergunningen zijn verzonden op: 05 augustus 2009
Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht - tot 17 september 2009,  bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast - op grond van artikel 8:81 van de algemene wet bestuursrecht - een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp