BekendmakingVerleende bouwvergunning per 4 mei 2010

Simon Smitweg 16:plaatsen reclamezuil en 3 vlaggenmasten
De vergunning is verzonden op: 04 mei 2010


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg 16,  Leiderdorp Nederland