BekendmakingVerleende bouwvergunning Touwbaan 30

Verleende bouwvergunning met ontheffing of projectbesluit per 21 september 2010

Touwbaan 30: bouw gebouw met 16 bedrijfsunits.

De vergunning is verzonden op 22 september 2010.
Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Wat niet mag ontbreken is een naam, adres en de datum. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunt u daarnaast op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Touwbaan 30,  Leiderdorp Nederland