BekendmakingVerleende bouwvergunning voor plaatsen van 6 bruggen

 Verleende bouwvergunning per 14 juli 2009
 De Zaalberg, Boomgaardlaan en Gerrit de Blankenlaan: plaatsen 6 bruggen.
De vergunning is verzonden op 15 juli 2009.Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht - tot 27 augustus 2009,  bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast - op grond van artikel 8:81 van de algemene wet bestuursrecht - een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp