BekendmakingVerleende kapvergunning bomen in omgeving van Heelblaadjespad

 
Verleende kapvergunning
 

- Voor het vellen van 60 bomen (diverse soorten) in de omgeving van het Heelblaadjespad. Veel bomen verkeren in slechte conditie, anderen worden geveld i.v.m. een dunning: achterblijvende beplanting de ruimte geven om tot volle wasdom te komen.

 
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp