Bekendmakingverleende kapvergunning kandelaberen

 
Verleende kapvergunning 

- Voor het kandelaberen (bepaalde manier van snoeien) van in totaal 10 bomen, drie kastanjes en zeven essen. De bomen hebben schade opgelopen tijdens werkzaamheden aan de kade. Om de bomen weer in model te brengen en het evenwicht in de kronen te herstellen moet een gedeelte van de kronen worden teruggesnoeid.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp