BekendmakingVerleende kapvergunning Koekoekstraat 1 t/m 78

Voor het vellen van 3 platanen achter Koekkoekstraat 1 t/m 78. De platanen staan te dicht op het flatgebouw en zorgen voor overlast voor bewoners.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Koekoekstraat 1  Leiderdorp Nederland