BekendmakingVerleende kapvergunningen

Verleende kapvergunningen 

Voor het vellen van een populier staande voor Rozemarijntuin 61. De populier heeft een leeftijd bereikt waarbij er geregeld takken zullen uitbreken daarbij staat de boom met zijn kroon tegen het naastgelegen complex aan;
Voor het vellen van een es staande voor Buitenhoflaan 27. De es is langzaam aan het sterven, zijn kroon is reeds voor 70% dood;
Voor het vellen van een es staande achter Holtlant 12. De es wordt te groot voor zijn groeiplaats en staat te dicht op het naastgelegen hekwerk.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in  Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp