BekendmakingVerleende omgevingsvergunninen week 36 (2020)

Zijlkwartier
Realiseren van 8 zelfstandige wooneenheden, souterrain en gemeenschappelijke ruimten en het splitsen van de bestaande villa in 2 zelfstandige wooneenheden (OLO 4497031)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 236
Datum besluit: 25 augustus 2020

Vogelwijk
Constructieve doorbraak tussen de woonkamer en keuken (OLO 5277695)
Locatie: Vogellaan 12
Datum besluit: 27 augustus 2020

Buitenhof
Plaatsen van een berging (OLO 5297415)
Locatie: Hobolaan 11
Datum besluit: 28 augustus 2020

Voorhof
Plaatsen van de kunststof kozijnen en vervangen van de voordeur (OLO 5344377)
Locatie: Rozemarijntuin 57
Datum besluit: 28 augustus 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie