BekendmakingVerleende omgevingsvergunning 13 maart 2019

Verleend (reguliere procedure) omgevingsvergunning

Ouderzorg

Versterken van uitkragende galerijplaten door het aanbrengen van carbon ankers (ingreep constructief van aard) bij de galerijen van het gehele complex, zijnde de huisnummers 167 - 305 oneven, Laan van Ouderzorg (Z/19/074916)
Locatie: Laan van Ouderzorg 219
Datum besluit: 12 maart 2019

Buitenhof

Plaatsen van een dakkapel op de 2e verdieping aan de achterzijde van de woning ( Z/19/073985)
Locatie: Van der Havelaan 68
Datum besluit: 11 maart 2019

Plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning ( Z/19/074676)
Locatie: Johan Wagenaarstraat 5
Datum besluit: 11 maart 2019

Kerkwijk

Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (Z/19/073350)
Locatie: Resedastraat 14
Datum besluit: 11 maart  2019

Verbreden en versterken van de betonnen aanbruggen van de Leiderdorpse brug (Z/19/073602)
Locatie: Hoofdstraat 2
Datum besluit: 11 maart 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.


Verlenging behandelingstermijn

Ouderzorg

Verbouwen van een bestaand gemaal tot een woning (Z/19/073901)
Locatie: Tollenaersingel 35A
Datum ontvangst: 14 januari 2019

Buitenhof

Vellen van 22 watercypressen. De bomen moeten wijken omdat zij het rioleringsstelsel beschadigen, de verkeersveiligheid hinderen en overlast door naaldval veroorzaken. Het verplanten van de bomen is te kostbaar. Het aanbieden van de bomen via een bomenmakelaar heeft helaas niets opgeleverd.
Er worden 22 bomen herplant.
Locatie: Klompenmaker en Wagenmaker
Datum ontvangst: 18 januari 2019

Informatie