BekendmakingVerleende omgevingsvergunning Aanleggen inrit en vlaggenmasten Willem-Alexanderlaan 1

Verleende vergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning.

Wijk Binnenhof

aanleggen van een inrit en het plaatsen van vlaggenmasten

Locatie                        :           Willem-Alexanderlaan 1

Datum besluit             :           23 augustus 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Willem-Alexanderlaan 1  Leiderdorp Nederland