BekendmakingVerleende omgevingsvergunning aanpassen bestaand kozijn t.b.v. uitgifterobot (reguliere procedure)

Binnenhof
Aanpassen van bestaand kozijn t.b.v. het plaatsen van een uitgifterobot (2016-0116-OG01/ 031660 )
Locatie: Florijn 21
Datum besluit: 19 juli 2016

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 21 juli 2016 tot 1 september 2016, tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Florijn 21  Leiderdorp Nederland