BekendmakingVerleende omgevingsvergunning aanpassen kruispunten Engelendaal

Diverse wijken

Het aanpassen van de Engelendaal kruispunten (aanlegvergunning)

Locatie: Engelendaal

Datum besluit: 29 juli 2014

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland