BekendmakingVerleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan bedrijfshal naar gebruik voor dansschool

De Baanderij
Afwijken van bestemmingsplan van bedrijfshal naar gebruik voor dansschool (2018-0094-OG01)
Locatie : Lijnbaan 3N
Datum besluit : 27 juni 2018
Bezwaar tot : 14 augustus 2018
De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 5 juli 2018 tot 16 augustus 2018, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Lijnbaan 3N  Leiderdorp Nederland