BekendmakingVerleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan 'De Baanderij'

Het afwijken van het geldende bestemmingsplan " De Baanderij" voor de realisatie van een appartementencomplex met ca. 139 appartementen en 42 eengezinswoningen (2017-0010-OG01/041133)
Locatie: Leidsedreef 4 t/m 6 (definitieve adressering ntb)
Datum besluit: 18 juli 2017
Beroep tot: 7 september 2017

In het kader van de Wet geluidhinder heeft de Omgevingsdienst West‐Holland op 19 juni 2017 het besluit Hogere waarde Wet geluidhinder – Leidsedreef 4-6 (ROC locatie) vastgesteld om hogere grenswaarden te verlenen op de gevels van een aantal van de nieuw te realiseren woningen. Dit besluit ligt gelijktijdig met het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen ter inzage voor beroep. De stukken zijn tevens digitaal in te zien op:

www.Ruimtelijkeplannen.nl IMRO-nummer: NL.IMRO.0547.OVleidsedreef4-VG01
http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.OVleidsedreef-VG01

De beroepstermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 27 juli 2017 tot 7 september 2017, tenzij anders vermeld.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Leidsedreef 46  Leiderdorp Nederland