BekendmakingVerleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan i.v.m. exploitatie fitnesscentrum

Baanderij

Afwijken bestemmingsplan i.v.m. exploitatie fitnesscentrum (2015-0080-OG01)

Locatie: Vezelbaan 17

Datum besluit: 23 juni 2015

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunning loopt van 25 juni tot 6 augustus 2015.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Vezelbaan 17  Leiderdorp Nederland