BekendmakingVerleende omgevingsvergunning B&B aan huis

Oranjewijk
B&B aan huis en gebruiken grond in strijd met planologische voorschriften (2018-0116-OG01)
Locatie : Mauritssingel 156
Datum besluit : 7 augustus 2018

De bezwarentermijn van de verleende/geweigerde omgevingsvergunningen loopt van 9 augustus 2018 tot en met 20 september 2018, tenzij anders vermeld.

Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Mauritssingel 156  Leiderdorp Nederland