BekendmakingVerleende omgevingsvergunning brandveiliggebruik kinderopvang (uitgebreide procedure)

Vogelwijk

Het brandveilig gebruiken van een peuteropvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in een gedeelte van de Brede school West, genaamd Hoftuyn (2015-0193-OG01 / 022363)
Locatie: Leeuwerikstraat 8
Datum besluit: 9 augustus 2016

De beroepstermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 11 augustus tot en met 22 september tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Leeuwerikstraat 8  Leiderdorp Nederland