BekendmakingVerleende omgevingsvergunning Brederode 5

Verleende vergunningen (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Ouderzorg

tijdelijk plaatsen van een container

Locatie                        :           Brederode 5

Datum besluit             :           2 augustus 2011

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 4 augustus 2011 tot en met 15 september 2011.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Brederode 5  Leiderdorp Nederland