BekendmakingVerleende omgevingsvergunning collecte Bartimeus Fonds

Heel Leiderdorp
Een huis-aan-huis collectevergunning in de week van 14 oktober tot en met 19 oktober 2019 ten behoeve van het Bartiméus Fonds
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 14 januari 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie