BekendmakingVerleende omgevingsvergunning De Houtkamp

Park De Houtkamp

kappen van 44 bomen

Locatie                        :           Persant Snoepweg (in park de Houtkamp)

Datum besluit             :           13 december 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op De Houtkamp   Leiderdorp Nederland