BekendmakingVerleende omgevingsvergunning dempen en graven watergang

Boterhuispolder

Het dempen van een bestaande en graven van een nieuwe watergang (2016-0073-OG01/ 028672)
Locatie: nabij Zijldijk 31
Datum besluit: 9 augustus 2016

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 11 augustus tot en met 22 september tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk 31  Leiderdorp Nederland