BekendmakingVerleende omgevingsvergunning diverse aanpassingen Zijlbaan 44

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Diverse aanpassingen aan de binnenindeling en de gevels

Locatie                        :           Zijlbaan 44

Datum besluit             :           5 juli 2011

Bezwaar tot en met    :           16 augustus 2011

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op zijlbaan 44  Leiderdorp Nederland