BekendmakingVerleende omgevingsvergunning doorbraak woning Middelgeest

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Wijk Ouderzorg

maken van een doorbraak in de woning

Locatie                        :           Middelgeest 10

Datum besluit             :           1 november 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Middelgeest 10  Leiderdorp Nederland